Propozície

Miesto a dátum konania:

Tlmače, náučný chodník Plešovica, nedeľa 4.7.2021 o 10:00 hod.

Disciplíny:

1,5 km beh pre deti a rodiny, asfalt

5 km (5,2) beh po náučnom chodníku Plešovica, 1 kolo, bez výstupu na výhliadku, prevýšenie 153 metrov, 90% terén

10 km (10,4) beh po náučnom chodníku Plešovica, 2 kolá, bez výstupu na výhliadku, prevýšenie 306 metrov, 90% terén

6,3 km nordic walking po náučnom chodníku Plešovica, s výstupom na výhliadku, prevýšenie 236 metrov, 90% terén

Prezentácia:

4.7.2021, od 8:00 hod. do 10:00 hod. amfiteáter Tlmače

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

8:00 – 10:00 hod.            Prezentácia bežcov

10:00                                  Štart 1,5 km – beh pre deti a rodiny

10:30                                  Štart 5 a 10 km behu

10:35                                  Štart nordic walking

12:00 – 14:00                   Občerstvenie areál amfiteátru

13:00                                  Vyhodnotenie výsledkov

Technické zázemie:

Šatne, WC, solárne sprchy a úschovňa v areáli amfiteátru Tlmače

Účastnícky limit:

500 účastníkov

Časový limit:

2 hodiny

Kategórie:

1,5 km trasa

5 km trasa:

 • Muži – do 40 a nad 40 rokov
 • Ženy – do 40 a nad 40 rokov

10 km trasa:

 • Muži – do 40 a nad 40 rokov
 • Ženy – do 40 a nad 40 rokov

6,3 km nordic walking

Štartovné:

1,5 km beh pre deti a rodiny

 • 5€ online do 2.7.2021
 • 10€ pri platbe v hotovosti na mieste (počet miest pri tejto možnosti je obmedzený)

Beh 5 a 10 km, nordic walking

 • 10€ online do 2.7.2021
 • 20€ pri platbe v hotovosti na mieste počet miest pri tejto možnosti je obmedzený)

Registrácia je možná online do 2.7.2021.

Nedporúčame nechávať registráciu na poslednú chvíľu, alebo na deň štartu.

V prípade otázok k registrácii kontaktujte:

Miroslav Tirala

tirala.miroslav@gmail.com

tel.: +421905697104

alebo

 Adriana Göbőová

tel.: +421907155475

Štartovný balíček obsahuje:

 • štartovné číslo
 • občerstvenie na trase a v cieli behu
 • pamiatkovú medailu
 • prekvapenie pre všetkých malých pretekárov
 • kupón na guláš
 • možnosť fotky s atrakciou – veteránom

Odmeny:

Traja z každej kategórii dostanú vecné dary od sponzorov podujatia.

Zdravotná a záchranná služba:

Bude zaistená na trati behu a v priestore štartu a cieľa.

Usporiadatelia:

Miroslav Tirala

Adriana Göbőová

Mária Tiralová

Hanka Kadeková

Upozornenia pre pretekárov:

Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Opatrenia proti šíreniu nákazy – Covid:

Podmienky vstupu na podujatie je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Výnimky z testovania:

 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoby do 10 rokov veku.

 

Prosíme o dodržiavanie rozstupov a platných epidemiologických opatrení.

Mapa behu:

Mapa Nordic walking: